Disclaimer applicatie en/of website

Door het gebruiken van de applicatie en/of website stemt u in met de disclaimer. Locum behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar applicatie en/of website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de applicatie en/of website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Locum aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de applicatie en/of website. Het gebruiken van deze applicatie en/of website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker. Aan de inhoud van de applicatie en/of website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de applicatie en/of website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Locum voor zover deze niet aan derden toebehoren.