Praktijk- en locatiemanagers en ook doktersassistentes kunnen op verzoek van de huisartsen zelf hun accounts via hun eigen telefoons beheren en managen. Omdat zij binnen een organisatiestructuur formele relaties met de huisartsen hebben, zijn zij geen ‘derden’ in de zin van artikel 4.5 van de Algemene Voorwaarden en kunnen toegangsgegevens dus, onder geheimhouding, met hen gedeeld worden. Wel blijft de huisarts te allen tijde eindverantwoordelijk voor de inhoud van het account en, waar toepasselijk, voor de gevolgen daarvan.